Design a site like this with WordPress.com
Get started

Contact

🎭 Certificated designer                   

Dots Pen services to you prints, graphics, design clothing, jewelery, accessorize; interior, exterior, furniture, technical drawings assistance; web, product, photo, logo, text design.

Feel free to write a meaningful message. Any suggestions are appreciated too. Yours very idea becomes a task to me. Type along.

On My Mind @dotspen design  ✨

✨  NGNIC

Poštovani, moje ime je Naida Čajić. Ovaj site je moja vizija portfolia. Priložila sam ponešto od radnih zadataka tokom doškolovavanja na “ITAcademy”, u Sarajevu, u vidu rendera. Program koji sam koristila za izradu istih jesu AutoCAD i 3Ds MAX, a po specifikacijama kompjutera, V-Ray 5 je zaslužan za finalni dojam. Hobiji, nešto umjereniji za razliku od baštvovanja, u posljednje vrijeme su mi naravno dizajn, čitanje, rekreacija. Ukoliko vam nedostaje poneki software ili tip, sve je tu, profil sam otvorila na oficijelnoj stranici od “Autodesk Inc”. Zahvaljujući tome, certificirani sam CAD dizajner (professional). ~ Volja mi da dizajniram haljine i odjela, a volja i avione, i tome komponente koje priliče.. ~ Zanimljivim smatram i web design, kao i programiranje. Nadam se a i nastojim da ostvarim idejni cilj dizajnima plasiranim online putem. Komukaciju stavljam na pedestal. Na taj način inovativna misao ima šansu da postane kreirano djelo. Stay safe, Naida Čajić